website maker

DALTON

"Daltononderwijs is iedere leerling gegund"


De Rietveldschool is een openbare basisschool voor Daltononderwijs. Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Daltononderwijs gaat voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen. Het Daltononderwijs zoals dat nu wordt onderwezen kan worden samengevat in de volgende vijf kernwaarden:


Vrijheid/ verantwoordelijkheid/ vertrouwen

Zelfstandigheid

Samenwerking

Effectiviteit

Reflectie

 

Meer informatie over de kernwaarden leest u hieronder in onze Dalton visie.

Elke vijf jaar wordt de school gevisiteerd door de NDV (Nederlandse Dalton vereniging). Tijdens dit bezoek wordt de school bekeken of de (dalton)kwaliteit geborgd wordt. Bij positief resultaat wordt de licentie verlengd. Zie ook visitatieverslag 2016.

 

Algemene informatie over Dalton onderwijs: www.dalton.nl

Dalton visie

Visitatieverslag 2016