html templates

Eet- en Speelregels

Eet- en speelregels Rietveldschool

EETREGELS CONTINUROOSTER/TSO 


Volgens het TSO-rooster eten de kinderen van de groepen 1 t/m 8 tussen de middag 1 kwartier op school. 

De leerkracht zorgt voor de goede gang van zaken tijdens het eten.

De TSO-ouder wordt tijdens het eetmoment in de klas ontvangen.


Taken leerkracht:

- Er op toezien dat tafels leerlingen opgeruimd zijn;

- Gelegenheid bieden om naar het toilet te gaan en de handen te wassen;

- Melk wordt centraal gepakt en in de klas uitgedeeld (zie melklijst);

- Iedere leerling pakt lunchtrommel en drinken en maakt zich gereed om te gaan eten;

- Leerlingen starten gelijktijdig met eten. 


Taken TSO-ouder:

- Begeleiden en actief toezicht houden op het schoolplein

- Bijzonderheden/problemen doorgeven aan leerkracht

- Afmelden bij leerkracht aan het eind van de speelpauze 


Afspraken:

- Tijdens het eten/drinken blijft iedereen op zijn plaats in het lokaal zitten.

- Rustig en genoeg eten en drinken.

- Lunchpakketten moeten buiten de snoepsfeer blijven. 

- Na 15 minuten gaan de kinderen hun tas ophangen en lopen onder begeleiding van de leerkracht en de TSO-ouder rustig naar buiten.

- Heen en weer geloop van binnen naar buiten is niet toegestaan.

- Kinderen mogen buiten niet eten of drinken.


SPEELREGELS CONTINUROOSTER GROEPEN 1 t/m 8 


BUITENSPEL


Afspraken:

- Groepen 1/ 2 spelen niet in het bos en nemen geen materiaal mee naar buiten.

- Groepen 1/ 2 geen water in de zandbak en spullen blijven in de zandbak.

- Groepen 1/ 2 Geen karren op de rubbertegels en verhoging.

- Verhoogd gedeelte op het schoolplein is een neutraal terrein c.q. ontmoetingsplek voor alle kinderen van alle groepen

- Kinderen groepen 3 t/m 8 spelen niet op het kleuterterrein

- Niet met gevaarlijke voorwerpen op het schoolplein spelen, ook geen frisbees

- Niet in bomen, hekken of op het beeld klimmen

- Er mag alleen gevoetbald worden met een foambal, volgens rooster en op de daartoe bestemde plekken (bij doelen én voor hoofdingang Cobra gebouw).

- Ballen mogen alleen door leerlingen van groep 8 onder toezicht van een leerkracht van het dak worden gehaald.

- Na iedere pauze wordt er gebeld.


Hekken moeten dicht blijven!


BINNENSPEL


• Alle kinderen zijn bij slecht weer binnen en spelen rustig in de klas (of hal 3 t/m 8 ). 

• Gebruik computer is verboden.

• Pleinwachten surveilleren binnen bij de betrokken groepen.