free amp templates

Van school wisselen

Binnen de Haarlemmermeer hebben alle schoolbesturen afspraken gemaakt over de tussentijdse aanname van leerlingen. Het gaat om afspraken die gelden bij een tussentijdse overplaatsing van basisschool naar basisschool. De afspraken hebben betrekking op:

* tussentijds wisselen van basisschool

* bijzondere situaties – bijvoorbeeld bij sluiting of samenvoeging van een school

* situaties waarbij er onrust is in een school

Verhuizen

Als er door verhuizing gewisseld moet worden van basisschool, gelden deze afspraken niet. Het is dan wel belangrijk om elkaar goed te informeren. Alleen met de juiste en relevante informatie kan een soepele overstap van de van de ene school naar de andere gemaakt worden.

Speciaal onderwijs

Voor leerlingen die tussentijds overstappen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs gelden andere afspraken. Deze zijn op te vragen bij de directeur van de school.